now we still can

Bedrag

U staat op het punt om een financiĆ«le bijdrage te leveren aan het “Now We Still Can” project. Stichting Alzheimer Nederland en ik (Floris) danken u hartelijk voor uw steun! Uw donatie zal in eerste instantie worden bijgeschreven op de derdengeldenrekening van Stichting Waarborg “Cap Debitum” in Delden (IBAN: NL83 RABO 0310 5093 35). Uw donatie zal uitsluitend worden aangewend ter ondersteuning en promotie van Stichting Alzheimer Nederland en ter vergoeding van de door mij in verband met de uitvoering van mijn project gemaakte onkosten, zoals de kosten van voedingsmiddelen en fietsreparaties. Uw donatie zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. Voor vragen over de verwerking van uw donatie, kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met Stichting Waarborg “Cap Debitum”, via het telefoonnummer 074 700 22 16. U kunt ook een e-mail sturen naar info@capdebitum.nl.